Privacy

Jos HR services hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor de website www.joshr.be en de bijhorende website www.kerntalentenkompas.be

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jos HR services houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Welke gegevens verzamelt Jos HR services?

Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Jos HR services te weten komen. We verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s enz. Met deze gegevens kunnen we je niet identificeren.

Wij verzamelen ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot je identiteit herleidbaar zijn. Je IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van je provider of je  bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen alleen je persoonsgegevens als je vrijwillig je e-mailadres of andere informatie verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, voor de ontvangst van nadere informatie, bij inschrijving voor een event of als je solliciteert voor een vacature.

De persoonsgegevens die verzameld worden op initiatief van de verstrekker zijn afhankelijk van de reden.

 • Nieuwsbrief: enkel je e-mailadres is noodzakelijk, naam is optioneel.
 • Sollicitatie: om een duidelijk beeld te krijgen van de kandidaat vragen we hier uitgebreid gegevens die in het algemeen in een CV worden opgenomen: opleiding, ervaring, troeven, … + contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • KernTalentenanalyse: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De persoonlijke gegevens van kandidaten die solliciteren voor een vacature, worden bewaard tot maximum 4 weken na het afsluiten van de vacature. Enkel als de kandidaat hier toestemming voor geeft, nemen we je persoonsgegevens op in onze databank met kandidaten voor een periode van 12 maanden. Na deze termijn krijg je telkens de kans om deze periode actief te verlengen voor een volgende periode van 12 maanden.

Op het einde van een bewaarperiode die niet door de kandidaat verlengd werd, verwijderen we je persoonsgegevens volledig en permanent.

De persoonlijke gegevens van personen die een vraag stellen via het contactformulier, worden bewaard tot maximum 4 weken na het beantwoorden van de vraag of bijkomende vragen. Na deze periode verwijderen we je persoonsgegevens volledig en permanent.

De persoonsgegevens van personen die een KernTalentenanalyse lieten uitvoeren,  worden bewaard tot 4 weken na het bezorgen van het verslag. Na toestemming kan deze periode telkens verlengd worden voor een periode van 12 maanden. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor boekhouding en facturatie bewaren we gedurende de periode die de wet voorschrijft.

De persoonlijke gegevens van personen die zich inschrijven voor het ontvangen van een nieuwsbrief bewaren we tot de ontvanger zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of op simpel verzoek via e-mail. In elke e-mail/nieuwsbrief  staat een link waarmee de ontvanger zich eenvoudig en snel kan uitschrijven. 

Doorgifte aan derden

Jos HR services geeft je gegevens enkel door aan derden als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden of doeleinden waarvoor je achteraf toestemming geeft. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en je kunt ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Jos HR services bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en je persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Jos HR services zal binnen de 4 weken reageren op je verzoek.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen moet je een bericht verzenden via dit formulier.

Beveiliging van de gegevens

 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 • Alle personen die namens Jos HR services van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Onze website is voorzien van een beveiligingscertificaat.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Waaronder opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

Persoonsgegevens van werknemers van bedrijven worden door Jos HR services verwerkt om volgende redenen.

 • Om kandidaten voor te stellen voor een vacature.
 • Om informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten.
 • Een zakelijke relatie te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en functies van contactpersonen.

Deze gegevens kunnen als het nodig is doorgegeven worden aan kandidaten die op gesprek moeten gaan bij een werkgever of rechtstreeks contact moeten opnemen met een werkgever.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang de zakelijke relatie bestaat en onderhouden dient te worden.

Hyperlinks

Voor je gemak nemen we op onze website hyperlinks op naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal opdrachtgevers. Als je deze websites bezoekt, is de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Jos HR services, van toepassing op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar verstrekt.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Je IP-adres waarmee je deze website bezoekt, wordt geanonimiseerd: je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte wordt door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens  voorkomen door de ‘opt-out browser add-on’ te downloaden en installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. je kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website
negatief aantasten.

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Jos HR services kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail :  
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Identiteit van de gegevensverwerker

Jos HR services BVBA
Sint Maartenstraat 8
3000 Leuven

Contactpersoon: Chantal Coene –

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te optimaliseren.Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je ze kunt wissen vind je in onze privacyverklaring.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk