Vacatures

Bekijk onze actieve vacatures

Bekijk onze vacatures

Infosessie KernTalenten

Bron van voldoening en succes

Jos HR services nodigt je uit op een boeiende en leerrijke infosessie.

Datum: 29 maart 2018


Lees meer

“…De opvolging en afhandeling na aanwerving verliep altijd vlekkeloos, zeer klantvriendelijk en met veel verstand van zaken…”

Piet
CSD Manager Belux

Volg Jos

Volg Jos HR services op Facebook
 Volg Jos HR services op Twitter
 Volg Jos HR services op LinkedIn

KernTalenten: 

blauwdruk van je persoonlijkheid

kerntalenten

Wat zijn KernTalenten?

De KernTalenten zijn de natuurlijke aanleg of de set van sterke en minder sterke eigenschappen en mogelijkheden waarover je beschikt. Je originele potentieel. Alle KernTalenten samen vormen de blauwdruk van je persoonlijkheid.

Externe invloeden, zoals opvoeding, milieu, kansen, levensgebeurtenissen, bepalen mee de ontwikkeling van je persoonlijkheid. De kern echter, de 'aard van het beestje', verandert nooit wezenlijk. Deze blauwdruk is niet beperkend of 100 procent determinerend. Het geeft wel de grenzen van de mogelijkheden aan. Ze zijn het fundament waarop competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

Hoe is de methode ontstaan?

De methode is gegroeid vanuit de rekrutering, selectie en screening van ingenieurs.

Danielle Krekels, de ontdekker en bezieler van de methode, stelde vast dat kinderspel de veruiterlijking is van iemands dieperliggende, natuurlijke aanleg. Ze vertaalde dit naar 23 KernTalenten met eigen specifieke componenten.

Hoe worden KernTalenten bepaald?

KernTalenten vind je terug in de favoriete keuze van speelgoed, spelletjes, interesses, activiteiten tijdens je kindertijd. Waar je als kind tussen 4 en circa 12 jaar heel graag mee bezig was, is een uiting van je aanleg.

KernTalenten worden bepaald aan de hand van een vragenlijst. Deze bespreken we en diepen we verder uit tijdens een gestructureerd diepte-interview.

KernTalenten bekijken we nooit apart. De unieke combinatie en de weging van elk van de aanwezige KernTalenten bepalen je unieke profiel.

Een KernTalentenanalyse verschilt wezenlijk van de gangbare methodes en systemen om de persoonlijkheid te bepalen in functie van een job, loopbaan, opleiding of beroepskeuze.

 • De tijdspanne waarop de KernTalenten worden bepaald (tussen 4 en circa 12 jaar) is veel langer. De bevindingen zijn niet gebaseerd op een willekeurige momentopname.
 • Het systeem is taal-, cultuur- en milieuonafhankelijk.
 • Het gaat niet om wat je zou doen maar om wat je echt dééd. Dus feitelijk gedrag en dit in een periode die nog ongekleurd is door ambities, omstandigheden en (ouderlijke) professionele wensen.
 • Alle sterke KernTalenten komen naar boven, ook de latente maar misschien nog niet ontwikkelde KernTalenten.
 • Het is een positieve benadering: elke KernTalentenprofiel is waardevol en biedt specifieke mogelijkheden. Dit leidt tot het nemen van constructieve besluiten die je in je waarde bevestigen.
 • Het niveau van demotivatie/onderpresteren en het 'Peter-principe' kunnen vastgesteld worden.

Wat is de betekenis en het gebruik van KernTalenten?

De KernTalenten vertalen we naar bruikbare, professionele eigenschappen in functie van hun impact en ontwikkeling.

Sterke KernTalenten spreek je best volledig aan in je job of studiekeuze. Er tegenin gaan (bijvoorbeeld chaotisch moeten blijven werken als je veel structuur hebt) leidt tot frustratie. KernTalenten niet gebruiken leidt tot het gevoel dat je je ei niet kwijtraakt en iets mist ('’t is toch nog niet helemaal dat').

Vaardigheden die niet door KernTalenten worden gedragen, zijn moeilijker aan te leren. Ze halen zelden een beter dan gemiddeld niveau. Dit zeker in vergelijking met anderen die dit KernTalent wel sterk hebben en er even hard aan werken om het te ontwikkelen. De aangeleerde vaardigheid blijft dan beredeneerd, kost altijd toch wat extra inspanning, al heb je deze geautomatiseerd door veel oefening.

Latente KernTalenten bestaan ook. Het vraagt relatief weinig moeite om deze alsnog te ontwikkelen. Dankzij de aanwezige natuurlijke aanleg kunnen de latente KernTalenten snel op een goed niveau gebracht worden. Door een gerichte opleiding bijvoorbeeld.

Echt excelleren doe je met elementen die voortbouwen op je sterke KernTalenten.

Bouw je tijdens je werk voort op je KernTalenten en leef je je sterke KernTalenten uit? Dan spreken we van een ideale match tussen de gevraagde jobcompetenties en je KernTalenten. Je excelleert echt en ervaart een hoge jobtevredenheid.

Hierdoor worden ziekteverzuim, motivatie, retentie, enzovoort automatisch ook in positieve zin beïnvloed.

Verdere informatie over KernTalenten vind je op www.coretalents.be


(Met dank aan Carla De Cock)

                                                           

Voor kandidaat en onderneming

Wil je je sterke KernTalenten ontdekken? Kies als kandidaat voor een diepte-interview waarin we op zoek gaan naar je KernTalenten. Maak zo de juiste beslissingen over je verdere carrière of opleiding.

Als onderneming kies je of de KernTalentenanalyse tot de procedure voor werving en selectie behoort. Gebruik de KernTalentenmethode ook bij beslissingen over aanwervingen of promoties. Schakel mensen in op de juiste plaats en verhoog de efficiëntie en motivatie op je afdeling. 

Contacteer Jos

Gratis voorbeeld

Na het diepte-interview kennen we je sterke KernTalenten. We bespreken alles grondig met je. Daarnaast krijg je ook een rapport waarin je alles nog eens grondig kunt nalezen.

Ontvang gratis het KernTalentenrapport van zaakvoerder Chantal Coene. Leer alles over haar sterke KernTalenten en waarin zij minder scoort.

Vul je naam en e-mailadres in en klik op verstuur. Je ontvangt het rapport vervolgens per e-mail.

Kies voor Jos

Geen interim, enkel vaste aanwervingen

Ervaren professionals en kaderleden

Gemeende interesse in kandidaat én onderneming

Ook afspraken tijdens het weekend en 's avonds

Jos hecht belang aan waarden

Transparante tarieven. Uurtarief ook mogelijk

Diverse sectoren

 • Transport
 • Automotive
 • ICT
 • Medisch
 • Telecom
 • Metaal
 • Voeding
 • Consultancy
 • Juridisch
 • Marketing
 • ...

Succes in het verleden

 • Personeelsverantwoordelijken
 • Account managers
 • Financieel verantwoordelijken
 • Meertalige customer service
  medewerkers
 • Juridische medewerkers
 • Buitendienstmedewerkers
 • ICT interviewers
 • Uitzendconsulenten
 • Office managers
 • Directiesecretaresses
 • Teamverantwoordelijken
 • Businessanalisten
 • Receptionisten
 • Administratief bedienden
 • Ingenieurs
 • Procesanalisten
 • Marketingmedewerkers
 • ...